I forbindelse med Vitenhelgen Kule Kryp 29.-30. april har NOBA gleden av å åpne utstillingen

Exhibition opening: torsdag 27. april. kl. 15.00

Sosial? Eller: Tenke som insekt? er en serie av tre store tegninger, laget av førsteamanuensis, kunstterapeut og pedagog Knut Omholt, hvor han utforsker hvordan mange individer i felleskap kan danne formasjoner fra kaos til orden.

Både honningbien og humlene liker seg godt sammen i store grupper. Omholt er inspirert av biologers studier av hvordan såkalte sosiale dyr kan frembringe mønstre ved måten de plasserer seg på i forhold til hverandre, og tegningene hans kan betraktes som øyeblikksbilder av slike individers plasseringer. 

Hvordan blir den slags spontane ordninger til? Og hva menes egentlig med det å være ‘sosial’?

For Omholt er kriteriene uklare, allikevel spør han oss, er det blant mennesker slik at de fleste ønsker å være sosiale? Å posisjonere seg i det sosiale feltet er en viktig del av livet. Men har menneskers posisjonering noen estetisk dimensjon? Hva ville i så fall den dimensjonen innebære av endringer i de føringer som ligger i å være sosial? Kunne vi lære av dyr – av insekter for eksempel – skulle vi tenke mer som et insekt?

Utstillingen er åpen hver dag fra torsdag 27. april – 21. mai 2023.

Velkommen!

 


Om Knut Omholt

Knut Omholt har utdanning i visuelle og sceniske kunstfag, er pedagog, storyteller og  kunstterapeut, og har PhD-grad i samfunnsfag. Er opptatt av hvordan kunstneriske uttrykk kan hjelpe oss til å forstå oss selv og våre vilkår i dag. Underviser ved NMBU i universitetspedagogikk og i emner innen personlig utvikling for studenter.

Portrettet er tatt av Kjersti Sørlie Rimer